Održana konferencija o prevenciji nasilja nad djecom

22. rujna 2015. godine u Zagrebu održana je konferencija "Iskustva i izazovi u provedbi projekata prevencije nasilja nad djecom" u organizaciji udruge Iskra - Centra za edukaciju i savjetovanje kao završni događaj Iskrinog projekta "Iskra centar za obitelj i zajednicu" financiranog od Ministarstva socijalne politike i mladih te Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Cilj konferencije bila je razmjena iskustava u provođenju programa prevencije nasilja nad djecom.

odrzana konf prevencije nasilja naslovNa konferenciji su sudjelovali kao izlagači Centar za socijalnu skrb Zagreb, OŠ Jelkovec, Dječji vrtić Markuševec, Djeca prva, Sirius centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje, Centar za mirovne studije, Ambidekster klub i udruga Iskra - CES. Izlagači su iznosili vlastita iskustva u provođenju preventivnih programa i aktivnosti, nalaze istraživanja o nasilju nad djecom te statističke podatke o rasprostranjenosti nasilja nad i među djecom.

Prema podacima CZSS Zagreb nasilje nad i među djecom vrlo je rasprostranjeno i broj prijava nasilja nad djecom ne opada. Škola je prepoznata kao vrlo značajan dionik za otkrivanje i prijavljivanje nasilja. Zabrinjavajući je porast nasilja putem SMS-a i društvenih mreža koje je posebno opasno i štetno jer je obično dugotrajno i teško ga je spriječiti. Unatoč naporima različitih ustanova i organizacija o širenju svijesti o nasilju, i dalje se često zataškavaju slučajevi i ne poduzima se sve što bi trebalo. Postoji problem gledatelja nasilja koji u njemu indirektno sudjeluju i često ga potiču, a njima se ne bave stručnjaci i preventivni programi koji obično rade sa žrtvom, počiniteljem i roditeljima. Uočena je potreba za odgojem djece gdje ih se podjednako podučava o njihovim pravima i obavezama. CZSS surađuje s udrugama te djecu i roditelje najčešće upućuje njima u različite programe i aktivnosti. Uočeno je postojanje velikog administrativnog opterećenja u javnim službama radi čega rad javnih službi nije učinkovit koliko bi mogao biti u samom radu s korisnicima.

Osnovni ciljevi preventivnih programa škole su jačanje zaštitnih čimbenika djece te ublažavanje rizičnih čimbenika za nasilje. Škola ima posebno važnu ulogu u prevenciji nasilja nad djecom radi velikog broja djece i roditelja koji redovito prolaze kroz odgojno-obrazovni sustav. Posebno je važna dobra suradnja roditelja i škole te multidisciplinarni pristup u prevenciji nasilja. Preventivni programi provode se već od najranije, vrtićke dobi djece u vrtićima Grada Zagreba. Kao jedan od problema s kojima se susreću djelatnici vrtića je motiviranje roditelja koji imaju nedostatne roditeljske kompetencije za uključivanje u aktivnosti rada na sebi i roditeljskim vještinama. Pažnju bi trebalo posvetiti i pružanju edukacije i podrške odgajateljima. Zaključno, trebalo bi usmjeriti više pažnje ranoj prevenciji nasilja u vrtićkoj dobi.

Predstavnici iz udruga izložili su brojne programe i projekte koje provode vezano uz prevenciju nasilja. Uz određene sličnosti, svaka udruga koristi i neke specifične metode. Metode koje koriste su psihosocijalni rad u zajednici, savjetovanje i psihosocijalna podrška, različite edukativne aktivnosti, mentorski rad, zagovaranje i ostalo. Zaključci predstavnika udruga su da bi trebalo povećati dostupnost socijalnih usluga i pružiti podršku, edukaciju i superviziju stručnjacima različitih profila koji rade na problemu nasilja s obzirom na brojne izazove i poteškoće rada s rizičnom populacijom.

Istraživanje CMS-a o vršnjačkom nasilju pokazalo je da je većina učenika barem jednom doživjela nasilje ili bila počinitelj nasilja. Također, često dolazi do izmjene uloga žrtve i počinitelja nasilja kod istih pojedinaca. Uzroci nasilja kako ih djeca i odgojno-obrazovni djelatnici vide su mnogobrojni, individualni i društveni. Važna je uloga medija u prenošenju poruka i stavova te stvaranja društvene klime, a problem je senzacionalističko izvještavanje medija i usmjerenost na negativne primjere pojave nasilja, umjesto na izvještavanje o preventivnim programima i pozitivnim primjerima. U manjim zajednicama postoji problem nepostojanja sadržaja za djecu i mlade te manjak resursa i stručnjaka. Također, nisu svi oblici nasilja jednako prepoznati te još uvijek nedostaje edukacije odgojno-obrazovnim djelatnicima.

Osnovni zaključak koji se nametao svima prisutnima bio je da je prije svega potrebna suradnja i umrežavanje svih pojedinaca i organizacija koje imaju neku ulogu u otkrivanju i prevenciji nasilja nad djecom. Ključne su suradnja, razmjena informacija i iskustava te kvalitetna komunikacija odgojno-obrazovnih ustanova, jedinica lokalne samouprave, stručnjaka različitih profila, lokalne i šire zajednice, centara za socijalnu skrb, civilnog i javnog sektora te samih roditelja i djece kao ciljanih korisnika preventivnih programa. Pri tome je važno naglasiti da bi roditelje i djecu trebalo doživljavati kao ravnopravne partnere u nastojanjima prevencije nasilja te s njima uspostaviti dobru suradnju. Budući da se radi o složenom problemu s mnogostrukim uzrocima i pojavnostima, potreban je multidisciplinarni pristup i suradnja raznolikih organizacija i ustanova koje problemu mogu pristupiti iz različitih kutova.

Ova mrežna stranica izrađena je u sklopu projekta "Žene okreću novu stranicu" kojeg provodi udruga Iskra – Centar za edukaciju i savjetovanje. Projekt i izradu stranice sufinancirali su Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Iskre – Centra za edukaciju i savjetovanje. 

Top
Za što bolje korisničko iskustvo, ova internet stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Pritiskom gumba "Prihvaćam kolačiće" slažete se sa korištenjem kolačića. More details…