Poticanje i pomoć mladim Romima u završavanju osnovne škole

Projekt se provodi od rujna 2014. godine

Svrha projekta je pomoć mladima koji su ispali iz sustava školovanja u završavanju osnovne škole


Aktivnosti:

    1. Pomoć pri upisu u školu za obrazovanje odraslih – prema dosadašnjoj praksi mladi su se upisivali u Andragoško učilište ili u Pučko otvoreno učilište u Zagrebu.
    2. Individualna pomoć u učenju sastoji se od pomoći u savladavanju gradiva i polaganju razrednih ispita. Pomoć u učenju odvija se na tjednoj razini te intenzivnije za vrijeme polaganja ispita. Uz pomoć u učenju kontinuirano se radi na motivaciji za daljnje školovanje i nastavak obrazovanja.

Projekt financira Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport

No Image Found