Programi i projekti

Projekti za mlade

Poticanje i pomoć mladim Romima u završavanju osnovne škole

Projekt se provodi od rujna 2014. godine Svrha projekta je pomoć mladima koji su

Mladi i poduzetni

  Projekt se provodi od rujna 2014. godine. Osnovni cilj projekta je je podizanje