Sanja Salkić

“U projekt „Žene okreću novu stranicu“ uključila sam se u veljači 2015. godine, želeći znanja, i vještine koja sam stjecala na fakultetu, kroz neformalno obrazovanje i volontiranje obogatiti iskustvom neposrednog rada sa ženama. Osobitu vrijednost ovoga projekta vidjela sam u činjenici da je okupio žene koje su dulje vrijeme provele u potrazi za radnim mjestom, kao i da je bio fokusiran na dobnu skupinu iznad 35 godina – grupu na koju se, čini se, u osmišljavanju projekata i programa često zaboravlja, a koja posjeduje niz znanja i vještina koja može ponuditi budućim poslodavcima. Putem edukacija koje su bile osigurane za volonterke na projektu, i, ponajprije, kroz izravan grupni rad sa ženama, produbila sam svoja znanja o radioničkome i grupnome tipu rada: organizaciji i provedbi radionica, grupnoj dinamici, potencijalnim izazovima grupnoga rada kao i rada u organizacijskim timovima. Putovi učenja bili su višesmjerni – volonterke i žene-sudionice učile su jedne od drugih, kao i od mentorica na projektu. Nailazile smo na izazove i rješavale ih; osmišljavale nove načine suradnje. Mi, volonterke, povezale smo se s budućim kolegicama, a lokalna zajednica dobila je još jedan način umrežavanja. Nadam se da će ovaj projekt biti uvod u daljnji rad u zajednici na sličnome tragu te nove zajedničke aktivističke avanture.”

No Image Found