Radionice za razvoj socijalnih vještina djece

Psihosocijalne radionice namijenjene su djeci osnovnoškolskog uzrasta i imaju za cilj razvoj dječjih potencijala: komunikacijskih, socijalnih i emocionalnih vještina,  te pružanju emocionalne podrške.

Socijalne vještine obuhvaćaju pravila ponašanja, stavove, sposobnosti komunikacije i interakcije djece s odraslima i vršnjacima.

Socijalni razvoj djeteta zahtjeva razumijevanje i poznavanje normi, pravila i vrijednosti zajednice u kojoj živi. Vještine se uče kroz  razvoj kao i usvajanje načina komunikacije i interakcije iz svog neposrednog okruženja.

Osnovne socijalne vještine čine vještine slušanja, lijepog i odvažnog govora, traženja pomoći od drugih.

Vještine povezane s funkcioniranjem u grupi uključuju postavljanje pitanja, čekanje na red i uključivanje u igru, slijeđenje uputa, traženje prijatelja za igru i pružanje pomoći drugima.

Prikladno postupanje s osjećajima čine vještine razumijevanja vlastitih i tuđih osjećaja, razgovor o vlastitim i tuđim emocijama, a vještine povezane s djetetovim postupanjem u stresnim situacijama, i dr. Osim toga, iznimno važno je  da djeca nauče postupati s ljutnjom, vršiti izbore o tome  li nešto u redu ili ne, vještine rješavanja problema i prihvaćanje posljedica.

Psihosocijalne radionice namijenjene su djeci osnovnoškolskog uzrasta i imaju za cilj razvoj dječjih potencijala: komunikacijskih, socijalnih i emocionalnih vještina,  te pružanju emocionalne podrške.
Svaka radionica provodi se po planiranom redoslijedu aktivnosti koji je promišljeni sklop vježbi i razmjene iskustava  djece u skladu  ciljem pojedine radionice.

Na radionicama će se obrađivati sljedeće cjeline:

  • razvoj asertivne komunikacije i vještina u ophođenju  s vršnjacima
  • iskazivanje emocija i nenasilnom rješavanje sukoba
  • poticanje prijateljstva među djecom
  • razvoj samopoštovanja i pozitivne slike o sebi

Veličina grupe: Rad s djecom je organiziran u malim grupama zatvorenog tipa od 4-8 polaznika

Mjesto održavanja: Ured Iskre, Rimski put 31, Sesvete.

Trajanje: Radionice se održavaju kroz ciklus od 5 radionica, jednom tjedno po 1h.

Cijena: 500 kn

Termini: Djeca će biti raspoređena u grupe po dobi. O točnom datumu početka radionica bit ćete obavješteni putem e-maila čim se grupe formiraju.

Prijave: Prijavite svoje dijete na novi ciklus radionica putem sljedećeg linka –> Prijavni obrazac.

Radionice će se odvijati prema predbilježbama i  besplatne su za djecu žrtve i svjedoke nasilja u obitelji.

No Image Found